واحد فنی - مهندسی نمایندگی مرکزی ایرتویا

واحد فنی نمایندگی مرکزی ایرتویا در تلاش است که با پشتیبانی فنی از کارشناسان و تکنسین های عاملیت های مجاز سراسر کشور و همچنین پشتیبانی فنی از تمامی مشتریان، هرچه بیشتر نسبت در راستای ارائه خدمات با کیفیت و افزایش رضایت مندی مشتریان گام بردارد. از این رو ارتقا سطح علمی کارشناسان فنی و تکنسین های عاملیت های مجاز، پیاده سازی طرحهای مدرن، بهینه سازی و گسترش ارائه خدمات پشتیبانی فنی به تمامی مشتریان مطابق با آخرین استانداردهای روز تویوتا را در دستور کار خود قرار داده است .

شرح وظایف بخش پشتیبانی فنی:

معرفی واحد گارانتی

واحد گارانتی نمایندگی مرکزی ایرتویا در تلاش است طبق ضوابط واصول گارانتی متعهد میشود با رعایت قوانین شرکت، موجبات رضايت مشتريان كه از سرمايه هاي اصلي صنعت خودرو هستند را فراهم سازند و در نهایت هرچه بیشتر نسبت به ارائه خدمات بهتر و رضایت مندی مشتریان گام بردارد.

شرح وظایف بخش پشتیبانی گارانتی (Warranty Division)

Guaranty تعریف گارانتی

واژه گارانتي به مجموعه تعهداتي گفته مي شود که شرکت در قبال وقوع هرگونه ايراد ناشي از کيفيت نامطلوب مواد و يا فرآيند نامناسب ساخت محصول خود، طی مدتی معین ویاکارکرد مشخص هرکدام زودتر منقضی گردد( به صورت رایگان ) ومطابق شرایط مندرج در دفترچه گارانتی جهت رفع آن چه از طريق تعمير و چه از طريق تعويض قطعات بر عهده مي گيرد.

Warranty تعریف وارانتی

تمامي خدماتي كه در دوره گارانتي به مشتري داده مي شود در دوره وارانتي نيز وجود دارد و تنها تفاوت آن با گارانتي آن است كه در دوره وارانتي هزينه خدمات انجام شده توسط مشتري پرداخت مي شود و در ازاي آن مشتري مي تواند ازفضاي تعميرگاه، ابزار مخصوص و دانش فني شرکت ماهان صنعت استفاده نمايد.

دوره گارانتی

  • دوره گارانتی بر اساس دوره زمانی یا کیلومتر کارکرد، هر کدام که زودتر فرا رسد منطبق بر مندرجات کتابچه گارانتی می باشد.

(وارانتی)دوره تعهد

  • دوره تعهد یا زمان پشتیبانی جهت تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد ، از زمان تولید خودرو به مدت ده سال می باشد .
  • منطبق با مندرجات کتابچه گارانتی می باشد.
  • عاملیت مجاز تحت هر شرایطی ملزم به پذیرش خودروهایی است که بدلیل موارد ایمنی قادر به تردد نیستند.

ضرورت انجام سرویس های دوره ای

سرویس های دوره ای خودرو شما را بیمه و عمر مفید خودرو را بالا می برد. برای اینکه خودرو شما در بهترین شرایط رانندگی باقی بماند، بازدید و سرویس های دوره ای برای خودرو الزامی می باشد. لیست و همچنین اطلاعات مربوط به سرویس های دوره ای انتهای دفترچه گارانتی ذکر گردیده است . زمان بندی سرویس ها نتیجه سالها تجربه و تست بر روی خودروهای تویوتا و لکسوس می باشد و بیانگر مفید ترین و کم هزینه ترین نحوه نگهداری از خودرو شما است. خواهشمندیم جهت اخذ اطلاعات کامل تر شرایط سرویس های مذکور در خودروهای دیزلی ؛ هیبریدی و بنزینی گارانتی به دفترچه مراجعه فرمائید با مطالعه این کتابچه گارانتی و رعایت دقیق مفاد آن موجب خواهد شد تا ضمن بهره مندی از خدمات گارانتی، رضایت کامل شما فراهم گردد.

گارانتی خدمات / قطعات

ضمانت تعمیرات به مدت 2 ماه یا 3000 کیلومتر می باشد و ضمانت قطعات 6 ماه یا 10000 کیلومتر هر کدام زودتر فرا رسد به شرطی که قطعه در یکی از عاملیت های مجاز نصب شده باشد تحت پوشش گارانتی قرار خواهد داشت.

لیست قطعات خارج گارانتی

از جمله موارد قطعات و مواد مصرفی و استهلاکی به شرح ذیل می باشد و فقط در صورتی که عیب بوجود آمده ناشی از کیفیت قطعه باشد مشمول تضمین می گردد.

گارانتی خدمات و قطعات :

خدمات دریافتی در عاملیت های شرکت به مدت 2 ماه یا 3 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) و قطعات تعویض شده 6 ماه یا 10 هزار کیلومتر ( هر کدام زودتر فرا برسد) تحت پوشش گارانتی قرار خواهد داشت که در سیستم نرم افزار خدمات پس از فروش محاسبه و اعمال خواهد شد.

عیوب برطرف نشده در دوره ضمانت :

در صورت عدم امکان رفع عیب خودرو در مدت زمان گارانتی ، خدمت و قطعه مورد نظر بعد از اتمام گارانتی ، در شبکه عاملیت های سراسر کشور قابل انجام خواهد بود که در سیستم نرم افزار خدمات پس از فروش محاسبه و اعمال خواهد شد.

* سایر قطعات مصرفی از جمله موارد ذیل به مدت 2 ماه یا 3 هزار کیلومتر مشروط بر اینکه عوامل بروز عیب ، ناشی از کیفیت ذاتی قطعه باشد تحت پوشش گارانتی قرار خواهد گرفت . *